Hopp over menyen, gå til innhold

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for nettsiden til Datahjelpen AS, org.nr.: 917 406 626

Sist oppdatert:

Siste endringer:

 • Oppdaterte kontaktinformasjon.

Innledning

Personvernerklæringen inneholder informasjon om hvilke opplysninger som innhentes, hvorfor de innhentes, hvordan innhentede opplysninger blir brukt og hvilke alternativer og rettigheter du har vedrørende innhenting av disse personopplysningene. Dokumentet er bevisst forsøkt å holde et enkelt og forståelig språk. Dersom noe er uklart hører vi gjerne fra deg på personvern@datahjelpen.no.

1. Personopplysninger som behandles

Datahjelpen AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Følgende informasjon blir innhentet og/eller lagret:

 • Firmanavn, fullt navn
 • Firmaadresse, fakturaadresse
 • Telefonnummer, e-postadresse
 • Historikk over dine tidligere kjøp hos oss
 • Kommunikasjonshistorikk. Mellom deg og oss på e-post, chat, eller via sosiale medier.

2. Hvor henter vi personopplysninger fra?

Datahjelpen AS samler inn opplysninger gjennom skjemaer på vår nettside, samt. forespørsler gjennom telefon, e-post og chat via våre sosiale medier. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan det hindre oss i å gi deg tilgang til etterspurt service, produkter eller tjenester.

3. Formålet med behandlingen

Datahjelpen AS lagrer kun informasjon som er nødvendig for å kunne innfri våre forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler og for å kunne administrere ditt kundeforhold med oss. Bruken er begrenset til det som er strengt nødvendig ut fra hvilken tjeneste vi skal yte eller har behov for. Personopplysningene benytter vi til disse formålene:

 • Kundeadministrasjon, fakturering og levering av tjenester
 • Kundeoppfølging

4. Hvordan lagrer vi informasjonen

Informasjon sendt gjennom skjema på datahjelpen.no lagres i vårt e-post system (Microsoft 365).

5. Hvor lenge lagres informasjonen?

Opplysningene lagres hos oss eller hos tredjeparter vi har avtale med så lenge du har aktivt kundeforhold eller så lenge opplysningen er relevante og vi har behov for opplysningene. F.eks. vil personopplysninger knyttet til fakturering bli lagret i henhold til bokføringsloven.

6. Hvordan slette opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vårt kundesenter. Kunder med brukerkonto hos oss kan selv slette sine opplysninger via vår kundeweb (https://clientweb.datahjelpen.no/)

7. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter.

8. Dine rettigheter

Dersom du ønsker å vite hvilken informasjon vi har registrert på deg kan du ta kontakt med oss på personvern@datahjelpen.no

 • Innsyn

  Vi plikter til å kostnadsfritt å gi deg innsyn og informasjon om registrerte opplysninger vi har om deg innen 30 dager.

 • Rettelser

  Oppdager du feil eller det er endringer i opplysningene (f.eks. ny adresse, telefonnummer, e-post) ber vi deg vennligst ta kontakt med oss snarest mulig, slik at vi kan oppdatere opplysningene.

 • Dataportabilitet

  Du har muligheten til å kreve personopplysningene dine utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og til å ta opplysningene med deg til en annen virksomhet. Dette gjelder kun opplysninger du aktivt har gitt fra deg.

 • Begrenset behandling

  Ønsker du å begrense vår behandlingen av dine persondata, har du rett til å be om dette.

 • Sletting

  Ønsker du å slette dine personopplysninger, har du rett til å gjøre dette så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre de.

Dersom du mener at Datahjelpen AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

9. Slik kontakter du oss

SMS: +47 465 31 170

E-post: personvern@datahjelpen.no

Datahjelpen AS, Øvre Haslevei 75B, 3229 Sandefjord.